Disclaimer

Stichting Het Vrije Woord staat voor de bevordering van de vrijheid van meningsuiting. Daarbij gaan wij uit van meningsuiting in de zin van het uiten van opiniërende commentaren of denkbeelden, die wij duidelijke onderscheiden van zaken als bedreigingen of aanvallen in de persoonlijke sfeer. Daarom – en omdat ook onze organisatie gehouden is aan de huidige grenzen van de wet – is het om problemen te voorkomen en de continuïteit van onze organisatie en website te waarborgen noodzakelijk om de volgende zaken in acht te nemen:

Begrippenverklaring
Stichting: Stichting Het Vrije Woord
Redactie: Een door de stichting benoemde groep mensen die de website beheren. De redactie is redactioneel onafhankelijk ten opzichte van het bestuur van de stichting.
Auteur: Een schrijver van nieuwsbericht of artikel
Bezoeker: Een gebruiker die de website bezoekt
Berichten: Nieuwsberichten of artikelen die op de website worden gepubliceerd
Reacties: Een reactie van een bezoeker op een bericht.

Algemene gedragsregels:

Deze website is geen marketinginstrument om activiteiten, websites, etc. te promoten. Deze site is een politiek podium voor (non-)politici, geen reclamezuil.

Blijf bij het onderwerp van het geplaatste artikel in de rubrieken waarin dat is vereist.
Spammen en crossposten zijn niet toegestaan.

Vermijd en voorkom flamewars.

Houd respect voor je medemens, laat ze in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen. Ga niet in op kwetsende of storende reacties van anderen, maar rapporteer ze de redactie via  redactie @ hetvrijewoord.com

Wat niet is toegestaan:
Berichten of reacties met een discriminerende strekking (ras, geloof, geslacht, nationaliteit, politieke voorkeur en fysieke of verstandelijke vermogens).

Onnodig schokkend, aanstootgevend, onsmakelijk of gewelddadig materiaal of links naar dergelijk materiaal.
Het plaatsen van reacties met of links naar illegale zaken, zoals illegale software, muziek, films, etc.
Het gebruik van scripttalen en het linken naar pagina’s die op de computer van medegebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden.

Berichten of reacties met een commerciële strekking.

Het aannemen van de identiteit van een andere bezoeker.

Het plaatsen van tot derden herleidbare privacygevoelige gegevens, zonder expliciete toestemming van deze derden. Onder dit soort informatie vallen onder andere telefoonnummers, web-, mail- en woonadressen, chatgesprekken en e-mailconversaties.

Als deze disclaimer in een bepaalde situatie niet voorziet, kan de redactie berichten en reacties naar eigen inzicht beoordelen en indien noodzakelijk aanpassen.

Consequenties
Deze website is onderdeel van de Stichting Het Vrije Woord. Daarom gelden hier dan ook onze regels. Als je je niet wilt conformeren aan deze regels, verwijzen we je naar andere websites waar wellicht andere regels gelden. De Stichting Het Vrije Woord draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In reacties geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Stichting Het Vrije Woord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten op deze website en activiteiten die hieruit voortvloeien. Indien nodig zullen wij bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Na het plaatsen van een reactie in de website heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer.

Het is in geen geval mogelijk artikelen volledig anoniem te publiceren. Berichten kunnen wel geplaatst worden onder een pseudoniem. Echter, de volledige naam van de auteur en diens contactgegevens dienen te allen tijde bij de redactie van Het Vrije Woord bekend te worden gemaakt.

De leden van de redactie kunnen op persoonlijke titel aan alle discussies op de website deelnemen en indien nodig ingrijpen. Uitspraken die deze personen uit hoofden van hun functie doen zullen in een afwijkende opmaak worden gepresenteerd. Eindverantwoordelijk voor de website is het bestuur van stichting Het Vrije Woord. Zowel het bestuur van stichting Het Vrije Woord als leden van de redactie behouden zich te allen tijde het recht voor om géén officiële reactie te geven. Het moment en de manier waarop we ons op deze manier in een discussie mengen is een beslissing van de het bestuur of de redactieleden van deze website.

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten en reacties op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. Ook behouden zij het recht voor om bezoekers (al dan niet tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen. De tijdsduur van een dergelijke blokkade is afhankelijk van de overtreding die begaan is; ook hiervoor geldt dat het bestuur van stichting Het Vrije Woord de eindverantwoordelijkheid heeft.
Over de beslissingen die genomen worden, gaan wij niet in discussie: de beslissing zal altijd gebaseerd zijn op deze disclaimer. Lees hem dus goed door en ga, als de redactie ingrijpt, eerst bij jezelf te rade alvorens je contact met ons op neemt.

De Stichting Het Vrije Woord behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen. Gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van deze disclaimer. Wijzigingen in de disclaimer zullen via een nieuwsbericht op de website kenbaar worden gemaakt.