Contact

Correspondentieadres:

Stichting Het Vrije Woord
Postbus 1185
5602 BD Eindhoven
Nederland

Fax:  084-8399838

Bestuur:

bestuur@hetvrijewoord.org

Redactie:

redactie@hetvrijewoord.org

Bankrekeningnummer:

SNS Bank 96 52 08 761

Inschrijving Kamer van Koophandel:

24406342 KvK Rotterdam

Website:

website@hetvrijewoord.org